PROFIL DOSEN HAMIDA, S.E.Sy., M.E.Sy.

PROFIL DOSEN

HAMIDA, S.E. Sy., M.E.Sy.

NAMA                        : HAMIDA, S.E. Sy., M.E.Sy.

NIP                             : 199207152019032020

NIDN                          : 2015079201

JENIS KELAMIN        : PEREMPUAN

STATUS PENGAJAR  : DOSEN ASN

JABATAN                    : DOSEN

PROGRAM STUDI     : PERBANKAN SYARIAH

BIDANG KEILMUAN : ISLAMIC FINANCE

PROFIL BLOG            : –

PROFIL SINTA           : –

PROFIL GOOGLE SCHOLAR   : HAMIDA AMBAS

PANGKAT/GOLRU                   : Penata Muda Tk.1, III/b

PENDIDIKAN TERAKHIR         : S-2

ALAMAT EMAIL                        : hamidah_pbs@iainpalopo.ac.id

Translate »