PROFIL DOSEN Dr. FASIHA, S.EI.,M.EI.

PROFIL DOSEN

Dr. FASIHA, M.EI.

NAMA                        : Dr. FASIHA, M.EI.

NIP                             : 19810213 200604 2 002

NIDN                          : 2013028103

JENIS KELAMIN        : PEREMPUAN

STATUS PENGAJAR  : DOSEN ASN

JABATAN                    : KETUA PRODI EKONOMI SYARIAH

PROGRAM STUDI     : EKONOMI SYARIAH

BIDANG KEILMUAN : EKONOMI SYARIAH

PROFIL BLOG            : –

PROFIL SINTA           : FASIHA 

PROFIL GOOGLE SCHOLAR : FASIHA 

PANGKAT/GOLRU                   : LEKTOR/ PENATA III/c

PENDIDIKAN TERAKHIR         : S-3

ALAMAT EMAIL                        : fasiha@iainpalopo.ac.id

Translate »