PROFIL DOSEN NUR AMAL MAS, S.E.Sy.,M.E.I

PROFIL DOSEN

NAMA                        : NUR AMAL MAS, S.E.Sy., M.E.

NIP                             : 19930913 202012 2 020

NIDN                          : 2013099302

JENIS KELAMIN        : PEREMPUAN

STATUS PENGAJAR  : DOSEN ASN

JABATAN                    : DOSEN

PROGRAM STUDI     : EKONOMI SYARIAH

BIDANG KEILMUAN : EKONOMI SYARIAH

PROFIL BLOG            : 

PROFIL SINTA           :

PROFIL GOOGLE SCHOLAR   : NUR AMAL MAS

PANGKAT/GOLRU                   : Penata Muda Tk.1, III/b

PENDIDIKAN TERAKHIR         : S-2

ALAMAT EMAIL                        : nuramalmas@iainpalopo.ac.id

Translate »