PROFIL DOSEN DR. AHMAD SYARIEF ISKANDAR, M.M

PROFIL DOSEN

DR. AHMAD SYARIEF ISKANDAR, M.M

NAMA                        : DR. AHMAD SYARIEF ISKANDAR, M.M

NIP                             : 19781127 200312 1 003

NIDN                          : 2027117801

JENIS KELAMIN        : LAKI-LAKI

STATUS PENGAJAR  : DOSEN ASN

JABATAN                    : WAKIL REKTOR BIDANG  AUPK

PROGRAM STUDI     : PERBANKAN SYARIAH

BIDANG KEILMUAN : MANAJEMEN 

PROFIL BLOG            : –

PROFIL SINTA           : DR. AHMAD SYARIEF ISKANDAR, M.M

PROFIL GOOGLE SCHOLAR   : Ahmad Syarief Iskandar

PANGKAT/GOLRU                   : Lektor Kepala/ Pembina, VI/a

PENDIDIKAN TERAKHIR         : S-3

ALAMAT EMAIL                        : ahmadsyariefiskandar@iainpalopo.ac.id

Translate »