MUJAHIDIN, Lc.,M.EI.

PROFIL DOSEN

NAMA                        : MUJAHIDIN, Lc.,M.EI.

NIP                             : 19840823 201801 1 001

NIDN                          : 2023088401

JENIS KELAMIN        : LAKI-LAKI

STATUS PENGAJAR  : DOSEN ASN

JABATAN                    : DOSEN

PROGRAM STUDI     : EKONOMI SYARIAH

BIDANG KEILMUAN : EKONOMI ISLAM

PROFIL BLOG            : –

PROFIL SINTA           : MUJAHIDIN

PROFIL GOOGLE SCHOLAR : MUJAHIDIN

PANGKAT/GOLRU                   : Penata Muda Tk. I, III/b

PENDIDIKAN TERAKHIR         : S-2

ALAMAT EMAIL                        : mujahidin@iainpalopo.ac.id

Translate »